Om bij een 48” gasleiding een stoppleput te kunnen realiseren, had Gasunie een droge en gesloten bouwkuip nodig. Niet alleen de bodem moest worden afgedicht, maar ook de twee kopkanten van het damwandscherm, daar waar de gasleiding de kuip binnenkomt en weer verlaat. Gasunie vroeg ons hiervoor een oplossing te bedenken. 

Het kleine formaat van de bouwkuip, de zeer krappe planning en de aanwezigheid van de grote gasleiding zorgden voor de nodige uitdagingen. Maar met behulp van de door onszelf ontwikkelde mini-boorstellingen slaagden we erin met waterglasinjecties een horizontale afdichting te maken. 

Ook ter plaatse van de gasleiding, waar de damwand ontbrak, brachten we succesvol een injectiemassief aan. Het resultaat was een droge en sterke werkput, waarin de aannemer zijn werkzaamheden keurig volgens planning kon uitvoeren.