Gaat u ondergronds bouwen naast een bestaand gebouw? Dan is grondstabilisatie met bodeminjectie een uitstekend alternatief voor onder meer ondermetselen, de berlinerwand, de damwand en andere traditionele methoden.

We injecteren het zandpakket onder het belendende pand met hardgel, waardoor u zonder grondkering of funderingsondervanging kunt ontgraven. We voeren deze bodeminjectie trillingsvrij en dus risicovrij uit.

Deze techniek heet permeation grouting: het gecontroleerd verzadigen van zandporiën met een injectievloeistof. Om deze methode te kunnen toepassen, dient het zandpakket voldoende doorlatend te zijn. Bodeminjectie met waterglas en harder kan dus alleen worden uitgevoerd in zand.