Wat doen we

Welafdichting

Het ontstaan van wellen

In grote delen van Nederland vormen kleilagen en veenpakketten een afsluiting voor grond- en / of spanningswater in de bodem. Als er in deze afsluitende laag een lekkage ontstaat wordt dit een wel genoemd.

Vooral in het westen van Nederland kunnen wellen zich op maaiveldniveau openbaren omdat hier de stijghoogte van het grondwater(spanningswater), onder de afsluitende lagen, boven het maaiveld ligt.

Veelal ontstaan wellen door externe invloeden. Te denken valt onder meer aan:

  • Het aanbrengen of trekken van damwand of palen;
  • Het maken van gestuurde boringen;
  • Het aanbrengen of verwijderen van filters voor bemaling;
  • Het verwijderen(ontgraven) van de natuurlijke ballastlaag op een afsluitende kleilaag kan tot het opbarsten van de kleilaag leiden.

De veroorzaker van een wel, of diens opdrachtgever, wordt in bovenstaande gevallen vaak de verplichting opgelegd om de wel ook weer te dichten. Injectietechnieken bieden hier uitkomst.

Het lokaliseren van de bron van de wel

Aan de hand van het geotechnisch grondonderzoek kan er gericht geïnjecteerd worden. Dit is echter afhankelijk van de diepte van de waterafsluitende laag en de verschijning van de wel. Indien er veenlagen in het afsluitend pakket zitten wordt het lokaliseren van de werkelijke lekkage moeilijker omdat water zich in veenpakketten vooral horizontaal verplaatst. Het uittredepunt van het grondwater kan dan ver van de lekkage in de afsluitende laag zitten.

In geval van een dik veenpakket kunnen wij aanvullend onderzoek verrichten om het werkelijke lek te vinden. Dit onderzoek voeren wij uit met behulp van een warmtebeeldcamera. Voor meer informatie kunt u de pagina over warmtebeelddetectie bekijken of onze informatieve website www.warmtebeelddetectie.nl bezoeken.

Het injecteren van de wel

Er zal voor het injecteren tot onder de afsluitende laag geboord worden met een kleine rupsboorstelling. Omdat wij nat boren kunnen we met deze relatief kleine stellingen grote dieptes bereiken.

Als de boorstangen op diepte zitten starten we met het injecteren van de gekozen injectievloeistof. De injectievloeistof zal na verloop van tijd met de lekstroom van de wel meelopen en vervolgens reageren. Hierdoor raakt de lekkage langzaam verstopt en zal de wel dus ook aan het oppervlak zichtbaar zachter gaan stromen of geheel stoppen met stromen. Als de wel nog stroomt dan wordt er op een andere locatie een vervolginjectie uitgevoerd en zo zal er een definitieve afdichting van de wel opgebouwd worden.      

Referenties Welafdichting