Wat doen we

Warmtebeelddetectie

  • Warmtebeelddetectie
  • Warmtebeelddetectie

Bouwvertragingen en onvoorziene kosten ten gevolge van lekkages veroorzaken voor ondergronds bouwers steeds grotere problemen. Daarom bieden wij met onze warmtebeelddetectie de mogelijkheid om kritieke bouwdelen – zoals aansluitingen tussen diepwand en damwand e.d. – voor ingebruikname te testen.

Zo wordt voorkomen dat er zich, op kritieke aansluitingen, tijdens het leegpompen van een bouwkuip onverwachte lekkages voordoen. Naast kritieke aansluitingen kan warmtebeelddetectie ook ingezet worden om wellen en lekkages in kadeconstructies en grond- / waterkerende constructies op te sporen.

Een duidelijke uitleg over het principe van warmtebeelddetectie vindt op onze informatieve website www.warmtebeelddetectie.nl.  

Referenties Warmtebeelddetectie