Wat doen we

Kelderafdichting

Lekkage of vocht in kelders is een veelvoorkomend en bovenal vervelend probleem. Gelukkig biedt B&P Bodeminjectie B.V. in samenwerking met Perfusie B.V. door middel van unieke injectietechnieken een passende oplossing om vochtproblemen in de kelder te verhelpen en voorkomen.

Lekkages of doorslaand vocht ontstaan doordat grond- en/of regenwater de kelderconstructie binnendringt. Door de constructie te injecteren met Perfuseal A10 (een waterkerende gel), worden de aanwezige lekkages verholpen. Perfuseal A10 is een door Perfusie zelf ontwikkelde injectievloeistof, met dezelfde viscositeit (dikte) als water. De vloeistof wordt onder een zeer nauwkeurig in te stellen druk, in de constructie, geïnjecteerd en baant zich eenzelfde weg door de constructie als water. Vervolgens reageert het materiaal en vormt een flexibele gel. Resultaat: lekkages verholpen.

De bijzondere injectietechniek wordt  toegepast op o.a. de volgende constructies: lekkende dilataties, doorvoeren, gemetselde kelderconstructies, betonnen constructies en kim aansluitingen.

Voor meer informatie over deze techniek verwijzen wij u naar www.perfusie.nl

Referenties Kelderafdichting