Wat doen we

Injecties bij verankeringen

Het aanbrengen van verankering in bouwkuipen wordt vaak toegepast. De ankers zorgen ervoor dat zowel de vloer als de wanden gedurende en na de bouw van de definitieve constructie op hun plaats blijven.

Het aanbrengen van deze ankers vindt vaak plaats in situaties waar het grondwaterniveau buiten de kuip hoger is dan in de kuip. Lekkages via deze ankers zijn daarom geen uizondering. Doormiddel van injecties zijn deze lekkages alsnog relatief eenvoudig te verhelpen.

Ook voordat een anker aangebracht kan worden, wordt injecteren vaak toegepast. Wanneer een gat in de damwand gesneden of gebrand wordt, dient vooraf een voorziening getroffen te worden tegen het instromen van zand- en/of water. Doormiddel van injectie kan vooraf een afdichting gerealiseerd worden achter de damwand, zodat het gat in de damwand droog grealiseerd kan worden.

Op locaties waar zich bijvoorbeeld op korte afstand van de bouwkuip belendingen op staal bevinden, kunnen injecties t.b.v. het tegengaan van zand- en wateruitloop cruciaal zijn. Zanduitloop kan namelijk ongewenste zakkingen veroorzaken.