Wat doen we

Injecties bij boringen

Om een boring vanuit een damwandkuip droog en zonder teveel zanduitloop te kunnen starten en / of ontvangen kunnen meerdere oplossingen bedacht en gecombineerd worden. Eén ervan is het injecteren van een blok voor de damwand die gekruist moet worden. 

Het blok dat geïnjecteerd wordt zal voldoende stevigheid aan de grond bieden om het gat in de damwand veilig te kunnen branden en de boor te positioneren. Het maken van deze blokken is maatwerk en er zal dus voor elke boring een specifiek plan gemaakt moeten worden om een goed eindresultaat te krijgen.

Aan de hand van kleefmantelsonderingen en eventueel aanvullend een proefgaatje in de damwand kan de beste injectietechniek gekozen worden om de achterliggende grond en het grondwater te keren. De injectiewerkzaamheden kunnen zowel vanaf maaiveld als vanuit de kuip zelf uitgevoerd worden.

Om het risico tijdens het kritieke moment - het branden van het gat in de damwand – optimaal te beheersen kunnen wij een injectieploeg op het werk standby houden. Dit geldt ook voor boringen die ’s nachts gemaakt worden of op werken waar de normale werkdag nou eenmaal niet voldoende is om het werk voor elkaar te krijgen.