Wat doen we

Bouwkuip lekkages

B&P Bodeminjectie B.V. voert naast bodeminjectie ook veel injectiewerkzaamheden aan damwanden, onderwaterbeton, verankeringen, diepwand en andere voorkomende constructiedelen in bouwkuipen uit.

Om droog te kunnen bouwen zijn lekkages in de bovenstaande constructiedelen vaak niet wenselijk. Ook kan zanduitloop door deze lekkages tot grote problemen leiden omdat er steeds vaker in de buurt van wegen en andere bouwwerken gebouwd wordt, verzakking door zanduitloop leidt dan ook direct tot gevaar voor de omgeving.

Problemen die wij in de afgelopen jaren zijn tegengekomen en hebben verholpen zijn onder andere:

  • Uit het slot gelopen damwanden;
  • Lekke hoekaansluitingen in damwand;
  • Lekkages door niet op diepte gekomen damwand; 
  • Lekkages tussen damwand en onderwaterbeton;
  • Lekkages in onderwaterbeton(slibinsluiting e.d.);
  • Lekkages langs palen in beton;
  • Scheuren in onderwaterbeton;
  • Lekkages langs ankers;
  • Lekkages in diepwand en palenwand.

In de ondergrondse bouw is een aannemer altijd afhankelijk van zijn innovativiteit om onverwachte problemen het hoofd te bieden. Wij hebben het alleen vaak meegemaakt dat deze innovativiteit tot oplossingsrichtingen leidde die enerzijds niet werkten en vervolgens een simpele afdichting van de lekkage door injectie in de weg stonden. Als er bij u op het werk dus een lekkage ontstaat bel dan gerust voor een eerste advies hoe u zelf eerste inzet kan plegen om het probleem te verhelpen. Als dit niet lukt dan kunnen wij u vaak op zeer korte termijn assisteren.

Wij hebben assistentie bij calamiteiten hoog in het vaandel staan dus we proberen dan ook altijd zo snel mogelijk bij u op het werk te staan om uw probleem te verhelpen. Op die manier proberen we de gevolgen van - en bouwvertraging ten gevolge van - een calamiteit voor u zo klein mogelijk te houden.

Mogelijkheden

Elke lekkage vraagt om de inzet van specifieke middelen en injectievloeistoffen. Omdat B&P Bodeminjectie B.V. veel bij calamiteiten in bouwkuipen betrokken is hebben wij deze middelen en injectievloeistoffen altijd op voorraad om zo snel mogelijk inzet te kunnen plegen.