Wat doen we

Grondstabilisatie

Theorie grondstabilisatie

Grondstabilisatie vormt bij ondergrondse bouw een alternatief op onder meer; ondermetselen, berliner wand en damwand. Bodeminjectie kan dus ingezet worden om de belastingen van bestaande bouw af te dragen naar een lager niveau en / of om grond te keren.

Grondstabilisatie middels bodeminjectie wordt vooral toegepast bij ondergrondse bouw naast bestaande bebouwing. Veelal gaat het dan om op staal gefundeerde bebouwing. Door het zandpakket onder een belendend pand te injecteren kan er zonder verdere grondkering of funderingsondervanging ontgraven worden. Bodeminjectie wordt trillingsvrij uitgevoerd, hierdoor wordt er weer een bouwrisico weggenomen. Omdat bodeminjectie uitgevoerd wordt middels de techniek permeation grouting (het gecontroleerd, met injectievloeistof, verzadigen van de poriën in een zandpakket) dient de doorlatendheid van het te injecteren zandpakket goed te zijn. Bodeminjectie met waterglas en harder kan dus alleen uitgevoerd worden in zand. Een snelle toets kan in eerste instantie uitgevoerd worden door de kleefmantelsondering te bekijken. Als het wrijvingsgetal < 1,2% is dan kan bodeminjectie overwogen worden.

Enkele voordelen van grondstabilisatie middels bodeminjectie zijn:

  • Trillingsvrije werkwijze;
  • Ruimte wordt optimaal benut omdat direct langs de fundering ontgraven kan worden;
  • Zettingsvrij door gebrek aan trilling of ondergraven berliner wand;
  • Opstelplaats materieel kan tot 50 m van het werk gemaakt worden dus geen ruimtebeperking bij te ondervangen fundering.

Werkwijze grondstabilisatie middels bodeminjectie

Aan de hand van de gewenste ontgravingsdiepte en op te vangen krachten wordt
door de constructeur een dimensioneringsberekening van het injectielichaam
gemaakt. Deze gewenste doorsnede van het injectielichaam vormt de basis voor
het opstellen van de werktekening. Op deze werktekening staan de op te vangen
fundering, het gewenste injectielichaam, de afzonderlijke injectiepunten
inclusief dieptes en hoeken en een bovenaanzicht van het werk. De tekening
wordt in de uitvoering gebruikt om injectieslangen, volgens ons gepatenteerd
systeem, onder de fundering aan te brengen.


B&P Bodeminjectie B.V. heeft tot nu toe grondstabilisatie succesvol toegepast voor de bouw van:

  • Parkeergarages;
  • Kelders;
  • Grondkeringen / kademuren;
  • Rioleringtrace’s.


Het is voor elk ondergronds bouwproject weer de moeite om verder dan de
conventionele oplossingen te kijken. Neem gerust contact met ons op om de
mogelijkheden binnen uw project door te spreken.