Wat doen we

Bodemafsluiting

Theorie horizontale bodemafsluiting:

Binnen een vooraf aangebrachte grond- en waterkerende constructie (damwand, diepwand palenwand) kan een waterremmende injectielaag aangebracht worden. De injectielaag wordt opgebouwd door in een vooraf bepaald raster injectieslangen op diepte te brengen en deze stuk voor stuk te injecteren.

Doordat, onder andere, druk en flow bewaakt en aangestuurd worden door
injectiecomputers kunnen er gelijkmatige injectielichamen worden opgebouwd. Tijdens het injectieproces wordt het aanwezige grondwater uit de poriën verdrongen en vervangen voor de gewenste injectievloeistof. Deze techniek heet ‘permeation grouting’. De ingebrachte injectievloeistof reageert op de gewenste locatie en hiermee wordt de waterremmendheid bereikt.
       
De injectielaag wordt dieper dan het ontgravingniveau aangebracht om opbarsten van de bouwputbodem te voorkomen. Trekelementen zijn door de aanwezigheid van een ballastlaag dus overbodig. Om voldoende ballast op de injectielaag te houden kan het zo zijn dat de constructief benodigde damwandlengte niet voldoet. In dit geval kunnen wij aangeven welke damwandlengte er voor de injectie wel nodig is.
 
Voordelen / Afweging:

Binnen veel bouwprojecten worden tegenwoordig ondergrondse bouwlagen gemaakt. Veelal worden deze bouwkuipen uitgevoerd met bemaling of een combinatie van damwand en onderwaterbeton.
 Een horizontale bodemafsluiting middels injectie is een alternatief op bovenstaande methoden. Er is geen vuistregel om te bepalen welke optie binnen een project het meest rendabel, of uitvoeringstechnisch het best is.

Elke bouwkuip is dus weer maatwerk. Van invloed op de afweging zijn onder andere; de aanwezige grondslag, de breedte en diepte van de kuip, de constructieve lengte van de damwand, de doorlatendheid van de grondslag, de regelgeving ten aanzien van bemaling, de voor de onderwaterbeton benodigde trekankers, enz. Om een goede afweging te kunnen maken kunt u voor elk project dus het best alle alternatieven naast elkaar leggen.    

Enkele voordelen van een horizontale onderafsluiting middels bodeminjectie zijn:

  • Weinig tot geen grondwateronttrekking;

  • Schone en droge bouwput;

  • Bouwput kan binnen een week na het injecteren vanuit de put zelf ontgraven worden;

  • Mogelijkheid om droog te ontgraven, dus geen nat transport;

  • Geen slipdepot nodig;

  • Bij ontgraving leveren vervormingen in de damwandconstructie geen verhoogde horizontale spanningen op de injectielaag, dus geen lekkage in damwandkassen;

  • Het bovenliggende grondpakket zorgt voor voldoende neerwaartse druk om opbarsten te voorkomen. Er zijn dus, voor de bodemafsluiting, geen trekankers of –palen nodig.