Referenties

  • COENTUNNEL
  • COENTUNNEL
  • COENTUNNEL

02.09.2014

COENTUNNEL

Het Coentunneltracé is al jarenlang een knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Rijkswaterstaat heeft daarom naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel gebouwd. Om te voorkomen dat het knelpunt zich verplaatst naar de A10 West, is de nieuwe snelweg Westrandweg aangelegd. Met de renovatie van de bestaande Coentunnel zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat ook deze voldoet aan de eisen van de Wet Tunnelveiligheid en optimaal aansluit op het nieuwe weggedeelte.

Bij de eerste tunnel zijn er lekkages geconstateerd t.p.v. de dilatatieovergangen, er waren  vermoedelijke lekkages en enkele plaatsen waar het asfalt door de waterdruk omhoog gedrukt werd. Bij vorst kan dit zorgen voor gevaarlijke situaties. B&P Bodeminjectie heeft middels de gepatenteerde techniek warmtebeeld detectie de lekkages opgespoord en daarna opgeheven door injecties met MBA-4 (flexibele waterdichte gel).

Lees hier meer over de theorie achter de gebruikte techniek