Nieuws

21.04.2016

MOBIELE SCHUIMINSTALLATIE

Om droog te kunnen bouwen zijn lekkages in de constructies niet wenselijk. Omdat er steeds vaker in de buurt van wegen, het spoor en andere bouwwerken gebouwd wordt kan verzakking door zanduitloop leiden tot direct gevaar voor de omgeving. Om hier snel een oplossing voor te bieden ontwikkelde B&P Bodeminjectie B.V. onlangs een mobiele schuiminstallatie. Een rupsdumper die snel dichtbij lekkages kan komen in bouwputten, voorzien van een grote voorraad injectievloeistof en een pomp welke snel grote volumes kan verpompen. Hiermee kan adequaat worden opgetreden om zo lekkages te dichten, zanduitloop te stoppen en holle ruimten te vullen.

Gekoppelde specialismen

07.06.2017

AFSTUDEERRAPPORT HORIZONTALE BODEMAFSLUITING

De afgelopen maanden hebben twee studenten Civiele techniek van de Hogeschool Windesheim bij ons gewerkt aan hun afstudeeronderzoek "horizontale bodemafsluiting door middel van waterglasinjectie".

Lees verder

AFSTUDEERRAPPORT HORIZONTALE BODEMAFSLUITING