Nieuws

21.04.2016

MOBIELE SCHUIMINSTALLATIE

Om droog te kunnen bouwen zijn lekkages in de constructies niet wenselijk. Omdat er steeds vaker in de buurt van wegen, het spoor en andere bouwwerken gebouwd wordt kan verzakking door zanduitloop leiden tot direct gevaar voor de omgeving. Om hier snel een oplossing voor te bieden ontwikkelde B&P Bodeminjectie B.V. onlangs een mobiele schuiminstallatie. Een rupsdumper die snel dichtbij lekkages kan komen in bouwputten, voorzien van een grote voorraad injectievloeistof en een pomp welke snel grote volumes kan verpompen. Hiermee kan adequaat worden opgetreden om zo lekkages te dichten, zanduitloop te stoppen en holle ruimten te vullen.

Gekoppelde specialismen

18.12.2018

De mooiste wensen voor 2019!

Namens het hele team van B&P Bodeminjectie wensen we iedereen de mooiste wensen voor 2019!

Lees verder

De mooiste wensen voor 2019!